Awatar użytkownika
Wronka
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 329
Rejestracja: 07 mar 2007, 16:02

Wzory pozwów

07 mar 2007, 19:14

Pozew o rozwód

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Okręgowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny Rodzinny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew
o rozwód
Wnoszę o:

I. Rozwiązanie małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić);

II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ;

III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;

IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

- Odpis pozwu w 3 egz
- Odpis skrócony aktu małżeństwa
- Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
- Zaświadczenie o wysokości dochodów
Ostatnio zmieniony 07 mar 2007, 19:19 przez Wronka, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Wronka
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 329
Rejestracja: 07 mar 2007, 16:02

07 mar 2007, 19:15

Pozew o alimenty

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl


Pozew
o alimenty
w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) . . .

wnoszę o:

I. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . .

kwoty . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych

słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca . . .(Imię, nazwisko matki/ojca reprezentanta) . . ., jako ustawowego przedstawiciela do dnia . . .(Dzień miesiąca do którego świadczenie ma być płatne) . . . kazdego miesiaca z góry, poczynajac od dnia . . .(okreslenie poczatkowego terminu platnosci swiadczenia) . . . roku wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatnosci którejkolwiek z rat,

II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawe;

III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

- Odpis pozwu
- Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżenskiego;
- Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżenskie;
- Zaświadczenie o wysokości dochodów
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

Awatar użytkownika
Wronka
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 329
Rejestracja: 07 mar 2007, 16:02

07 mar 2007, 19:16

Pozew o separację

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Okręgowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny Rodzinny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew
o separację
Wnoszę o:

I. Orzeczenie separacji małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić);

II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ;

III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;

IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

- Odpis pozwu w 3 egz
- Odpis skrócony aktu małżeństwa
- Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
- Zaświadczenie o wysokości dochodów

Awatar użytkownika
Wronka
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 329
Rejestracja: 07 mar 2007, 16:02

07 mar 2007, 19:17

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Uczestnicy:

1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wniosek
o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wnoszę o:

I. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania . . . (Imię i nazwisko uczestnika) . . . nad jego małoletnim dzieckiem . . . (Imię i nazwisko dziecka) . . . urodzonego dn. . . . (Data urodzenia dziecka) . . . roku, w . . . (miejscowość urodzenia dziecka) . . ..

II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.

III. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.

Uzasadnienie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

- Odpis wniosku dla sądu
- Odpis skrócony aktu urodzenia.
- . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . .
Do wniosku należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

Awatar użytkownika
Wronka
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 329
Rejestracja: 07 mar 2007, 16:02

07 mar 2007, 19:18

Pozew o ustalenie ojcostwa

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko małoletniego dla którego ma być ustalone ojcostwo) . . .

Reprezentowany przez: . . . (Imię, nazwisko osoby reprezentującej małoletniego i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew
o ustalenie ojcostwa
wnoszę o:

I. Ustalenie, iż małoletni . . .(Imię i nazwisko osoby małoletniej ) . . . urodzony dnia. . .(Data urodzenia małoletniego) . . . roku w . . .(miejscowość urodzenia małoletniego) . . . z matki . . .(Imie i nazwisko matki) . . .jest dzieckiem . . .(Imię i nazwisko pozwanego ) . . .

II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis reprezentującego)

Załączniki:

- odpis aktu urodzenia
- odpisy pozwu i załączników
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

Awatar użytkownika
Wronka
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 329
Rejestracja: 07 mar 2007, 16:02

07 mar 2007, 19:19

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Sygnatura akt: . . . (Podać syganturę akt sprawy) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych

Wniosek
powoda o zwolnienie od kosztów sądowych
wnoszę o:

I. Zwolnienie mnie od zapłaty kosztów sądowych w sprawie przeciwko . . .(Imię i nazwisko osoby pozwanej ) . . . o . . . (określić w jakiej sprawie toczy się postępowanie np. o zapłatę). . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis wnioskującego)

Załączniki:

- np. zaświadczenie o zarobkach
- np. zaświadczenie lekarskie

majka2183
JEEEST! Przekroczyłem 1000 postów!
JEEEST! Przekroczyłem 1000 postów!
Posty: 1066
Rejestracja: 25 maja 2011, 09:47

01 lip 2011, 18:00


gregorz111
Noworodek Forumowy
Noworodek Forumowy
Posty: 7
Rejestracja: 28 sie 2014, 11:44

Re: Wzory pozwów

28 sie 2014, 11:48

Dzięki, przyda mi się akurat jeden z tych wniosków o separację. Tylko gdzie muszę go oddać ?

Pokemon
Towarzyska dusza
Towarzyska dusza
Posty: 44
Rejestracja: 02 kwie 2015, 15:09

Re: Wzory pozwów

02 kwie 2015, 15:59

Równiez może Wam się przydać ---- o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego

Katowice, dnia ………………
Wierzyciel: …………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, PESEL)
Dłużnik …………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, PESEL)


Sąd Rejonowy Katowice –Zachód
w Katowicach
Wydział ……………………………
ul. Warszawska 45
40-010 Katowice

WNIOSEK
o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego


Wnoszę o:
1. ponowne wydanie odpisu wyroku/ ugody/ postanowienia/ nakazu zapłaty Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach z dnia …………………………
w sprawie o sygn. ……………………………… opatrzonego klauzulą wykonalności, w miejsce utraconego tytułu wykonawczego.
2. przesłanie tytułu wykonawczego dla wierzyciela na adres podany we wniosku.

UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

obrun
Mistrz pióra
Mistrz pióra
Posty: 431
Rejestracja: 28 lip 2014, 15:03

Re: Wzory pozwów

29 kwie 2015, 23:21

Świetnie, że to wrzuciłaś:)

Wróć do „Kącik dla rodziców”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości