Awatar użytkownika
paulam
Towarzyska dusza
Towarzyska dusza
Posty: 45
Rejestracja: 11 cze 2012, 19:10

zmiany w becikowym

12 cze 2012, 19:41

Od stycznia 2013 r. zmienią się zasady przyznawania becikowego. Dostaną je tylko rodzice o niższych dochodach. Ci, którym dzieci urodzą się do końca tego roku, mogą spać spokojnie.

Rząd szykuje duże zmiany w kryteriach przyznawania becikowego. Nie będzie się już należało każdemu rodzicowi. Po reformie nawet co dziesiąta rodzina może stracić prawo do tego świadczenia. Co i kiedy się zmieni?

Jak jest teraz

Kto ma prawo do becikowego? Każdy, komu urodziło się dziecko, niezależnie od zarobków. Tyle samo, czyli 1 tys. zł, dostanie na noworodka i ochroniarz, i dyrektor finansowy. Gdy urodzą się bliźniaczki, kwotę trzeba pomnożyć przez dwa. Rodzice trojaczków dostaną 3 tys.

Nieważne, czy dziecko urodziło się w małżeństwie, w konkubinacie, czy rodzic wychowuje je samotnie.

Pamiętajmy, że becikowe (tzw. rządowe) może dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - lub prawny opiekun dziecka czy jego opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka).

Podstawą do wypłacenia pieniędzy jest zaświadczenie lekarskie, na którym lekarz lub położna informują, że matka dziecka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży. Jeśli kobieta pojawi się u lekarza po raz pierwszy po tym terminie, np. w 13. tygodniu, becikowe nie będzie jej przysługiwało.

Nie wystarczy przyjść do lekarza jeden raz. W zaświadczeniu musi być też potwierdzenie, że kobieta w ciąży co trzy miesiące poddawała się przynajmniej jednemu z obowiązkowych badań (krwi, moczu, USG itp.).

Badanie nie może być na zwykłej kartce czy wydruku. Od 1 stycznia tego roku gminy przyjmują tylko takie zaświadczenie, które jest zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia.

W formularzu oprócz danych pacjentki, jej numeru PESEL (lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adresu i danych osoby wystawiającej musi znaleźć się informacja, od którego tygodnia ciąży kobieta znajduje się pod opieką lekarza, i daty badań odbytych w każdym trymestrze ciąży. Są na to wszystko specjalne rubryczki.

Skąd wziąć formularz? Powinien go mieć u siebie lekarz lub położna. Nie mogą wymagać od rodziców, że przyjdą z drukiem, ani domagać się za jego wystawienie jakichkolwiek pieniędzy.

Jeśli przyszła mama regularnie robiła w ciąży badania i chodziła do lekarza, to zaświadczenie potrzebne do becikowego może jej wystawić każdy lekarz. Wcale nie musi to być ginekolog, który prowadził kobietę w ciąży. Według Ministerstwa Zdrowia zaświadczenie może wystawić każdy lekarz, bez względu na specjalizację. Wystarczy, że rodzic pokaże mu dokumenty i wyniki badań, z których wynika, że kobieta zgłosiła się do lekarza najpóźniej w 10. tygodniu ciąży i poddawała się koniecznym badaniom. Takim dokumentem może być karta przebiegu ciąży lub dokumentacja medyczna przechowywana w przychodni, w której matka jest zarejestrowana.

Zaświadczenia nie musi wystawiać lekarz z ZOZ-u. Może to być też lekarz prywatny.

Uwaga na terminy!

Wniosek o becikowe trzeba złożyć do momentu, gdy dziecko skończy rok. Ale w zeszłym roku obowiązywały inne przepisy. Nie trzeba było brać od lekarza zaświadczenia na specjalnym formularzu, wystarczyła zwykła kartka. Niestety, jeśli ktoś nie złożył wniosku do końca 2011 roku, musi teraz postarać się o nowe zaświadczenie.

Ania z Warszawy urodziła synka we wrześniu 2011. Dotąd nie zdążyła złożyć wniosku o becikowe. Teraz chce to zrobić, ale musi mieć zaświadczenie zgodne z nowymi przepisami - na specjalnym druku i opisujące badania i wizyty.

Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie?

Przede wszystkim potrzebny jest pisemny wniosek o becikowe. Składa się go w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, w zależności od tego, kto wypłaca świadczenie w danym rejonie.

Rodzic musi zostawić w urzędzie:
* skrócony akt urodzenia dziecka (lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka),
* ksero dowodu osobistego,
* wniosek wraz z oświadczeniem, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego,
* zaświadczenie lekarskie nowego typu.

Ola i jej mąż pochodzą z Łodzi i tam są zameldowani. Jednak od roku mieszają w Warszawie. Właśnie urodziła im się córeczka. Ale po becikowe wcale nie muszą jechać do Łodzi, bo wniosku wcale nie trzeba składać tam, gdzie rodzice są zameldowani. Przyzna im je gmina, na terenie której mieszkają.

Kiedy dostaniemy pieniądze? W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Rodzice, którzy przysposobili malucha, mają na złożenie dokumentów 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Nie potrzebują do tego żadnego zaświadczenia od lekarza.

Gdy mama była za granicą

Przykład. Iwona do 8. miesiąca ciąży mieszkała w Holandii. Tam regularnie chodziła do ginekologa i robiła wszystkie konieczne badania. Ale rodziła w Polsce i chciałaby się starać o becikowe.

Według Ministerstwa Zdrowia, jeśli matka była za granicą i tam chodziła w ciąży do lekarza, może dostać w Polsce becikowe. Wystarczy, że przedstawi lekarzowi w kraju przetłumaczoną na język polski dokumentację medyczną. Na tej podstawie on wystawi jej zaświadczenie do becikowego.

A jeśli już mamy zaświadczenie, tyle że od zagranicznego lekarza? Gmina go nie przyjmie. Nawet jeśli zostanie przetłumaczone i będzie spełniało wszystkie konieczne warunki (opieka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży i trzy terminy badań).

Becikowe "rodzinne" tylko dla najuboższych

Rodzice o niskich dochodach (nie więcej niż 504 zł na osobę w rodzinie albo nie więcej niż 583 zł na osobę - jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Potocznie nazywa się go "becikowym rodzinnym". To świadczenie także wynosi 1 tys. zł i też wypłaca się je na noworodki.

Ale dostają je tylko osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. O ustalenie takiego prawa można się starać, jeśli spełniamy kryteria. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego.

I w tym wypadku trzeba mieć takie samo zaświadczenie od lekarza jak w przypadku becikowego rządowego. Inaczej pieniędzy nie będzie.

Ważne! Przyznanie becikowego nie powoduje zawyżenia kryterium dochodowego potrzebnego do wypłaty zasiłków rodzinnych. Reguluje to ustawa o świadczeniach rodzinnych. W art. 3 wymieniono rodzaje dochodów, jakie stanowią podstawę do ustalenia dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia. Jednorazowa zapomoga nie jest wymieniona, więc nie podlega wliczeniu do dochodu rodziny.

Czy samotna kobieta dostanie becikowe "rodzinne"?

Tak, jeśli spełni warunki przyznania zasiłku, w tym kryterium dochodowe (504/583 zł na osobę w rodzinie). W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko wymagany jest wyrok sądu lub ugoda sądowa ustalająca wysokość alimentów. Dopiero wówczas będą podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wypłaty zasiłku. Alimenty nie są wymagane w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, gdy:

* rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
* ojciec dziecka jest nieznany
* powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
* sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Co i kiedy się zmieni?

Od początku 2013 r. wejdą w życie nowe zasady przyznawania becikowego "rządowego". Odtąd dostaną je tylko rodziny, które spełnią kryterium dochodowe. Czyli takie, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto. Kto zarabia więcej, zapomogi nie dostanie. Dotyczyć to będzie dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o świadczenie.

Kwota 1922 zł na rodzinę to zmiana w stosunku do poprzedniej propozycji resortu pracy, kiedy to próg becikowego miał być równy progowi podatkowemu 85 tys. na rodzinę. Nowa kwota jest odzwierciedleniem tego progu w przypadku rodziny trzyosobowej.

Jak szacuje resort pracy, gdy nowe przepisy wejdą w życie, nawet co dziesiąta rodzina może stracić becikowe. Za to budżet zaoszczędzi 39 mln zł.

Wprowadzenie nowych przepisów oznacza też, że do wniosku o becikowe każdy rodzic będzie musiał dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów.

A co z becikowym "rodzinnym"?

Będzie po staremu. Tyle że ci, którzy zwykłego becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, nie pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno ma też prawo do becikowego.

Czyli nic się nie zmieni - przy jednym dziecku ubożsi rodzice dostaną w sumie 2 tys., ale sam dodatek wyniesie po staremu 1 tys. zł.

Pieniędzy więcej nie będzie, za to ubędzie formalności.

Becikowe samorządowe

Są gminy, które przyznają jeszcze swoje własne becikowe. Ustalane jest ono oddzielnie przez niektóre gminy lub samorządy i finansowane przez nie z ich własnych środków. Szczegółowe warunki udzielania zapomóg, jak wysokość czy wymagane dokumenty, rady gmin określają w swoich uchwałach. W przeciwieństwie do becikowego "rządowego" i dodatku do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej.

Gdzie jeszcze gminy wypłacają becikowe?

Niestety, z powodu kryzysu większość samorządów wycofała się z wypłacania dodatkowego becikowego albo uchwaliła obostrzenia w warunkach jego przyznawania. Np. Wadowice wypłacają po 1 tys. zł ale tylko rodzicom, którym urodzi się trzecie dziecko. W zeszłym roku ze świadczenia skorzystało 115 rodzin.

Jednym z nielicznych dużych miast, które wypłaca ze środków własnych gminy jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka, jest Kraków. Młodzi rodzice bez względu na dochody i warunki dostają dodatkowy 1 tys. zł, ale będą musieli mieć faktury potwierdzające, że wydali pieniądze na dodatkowe szczepienia, specjalistyczne badania lub zakup rzeczy potrzebnych dziecku.

"Swojego" becikowego nie wypłacają już m.in. Warszawa, Wrocław i Gdańsk.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Awatar użytkownika
gosha
Beze mnie to forum nie istnieje!
Beze mnie to forum nie istnieje!
Posty: 1957
Rejestracja: 01 lis 2010, 17:26

13 cze 2012, 08:35

No z tymi 10 tygodniami ciut przesadzili,
kobiety często nawet nie wiedzą że są w ciąży :( jeśli mają rozwalone cykle :(

Awatar użytkownika
szpilunia
Maniak forumowy
Maniak forumowy
Posty: 316
Rejestracja: 20 sty 2012, 15:57

25 cze 2012, 12:59


Awatar użytkownika
gosha
Beze mnie to forum nie istnieje!
Beze mnie to forum nie istnieje!
Posty: 1957
Rejestracja: 01 lis 2010, 17:26

25 cze 2012, 15:14


aisuga
Rozkręcająca się gaduła
Rozkręcająca się gaduła
Posty: 11
Rejestracja: 15 paź 2012, 12:32

Re:

15 paź 2012, 13:25


gracjani5476
Rozkręcająca się gaduła
Rozkręcająca się gaduła
Posty: 10
Rejestracja: 23 kwie 2013, 20:53

Re: zmiany w becikowym

24 kwie 2013, 23:12

Stowarzyszenie św. Celestyna pomaga osobom niepełnosprawnym począwszy od niemowlaków, a na starszych ludziach kończąć. Udzielają kompleksowej i specjalistycznej pomocy, a ich główne cele to medycyna, edukacja oraz rehabilitacja społeczna -

Wróć do „Prawo, praca i polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości