Kursy i Szkolenia dla kobiet

Trwa nabór do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trwa nabór do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging (na dwuletnie

studia w latach 2013 – 2015). We wrześniu komisja złożona z członków zarządu Stowarzyszenia

Lekarzy Dermatologów Estetycznych przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

W poprzednim roku szkołę ukończyło 28 osób. W ciągu czterech lat funkcjonowania tej placówki

opuściły ją trzy roczniki absolwentów, czyli ponad 60 osób.

Kto może zostać przyjęty?

Do szkoły przyjmowani są wyłącznie lekarze, wymagane jest czynne prawo wykonywania zawodu.

Aplikacje można wysyłać zarówno poprzez stronę internetową, jak i drogą pocztową. Rozmowy

kwalifikacyjne, na które zostaną zaproszeni kandydaci nie mają charakteru egzaminu z zakresu

wiedzy medycznej. Główny nacisk kładzie się na indywidualne predyspozycje do wykonywania

zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i znalezienie osób, które będą mogły rozwinąć swój

talent w szkole.

Oceny dokonują członkowie zarządu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Liczba

miejsc na roku jest ograniczona.

Przebieg kształcenia

Zajęcia trwają od października do końca czerwca. Odbywają się raz w miesiącu w Warszawie. W

programie nauczania największy nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów.

Pierwszy rok nauki kończy się jedynie egzaminem teoretycznym. Po drugim roku, aby uzyskać

dyplom ukończenia szkoły trzeba jednak zdać zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny.

– Przebieg egzaminu praktycznego wygląda jak normalna wizyta pacjenta. Pod okiem dwuosobowej

komisji trzeba wykonać zabieg, zgodnie z kanonami sztuki lekarskiej – tłumaczy Ewa Naperty,

dyrektor biura SLDE.

Koszty kształcenia w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging,

prowadzonym przez SLDE to 15 tys. zł netto za cały rok szkolenia.

Różnorodna tematyka

Kształcenie w szkole SLDE skupia się na zajęciach praktycznych, które prowadzone są w

maksymalnie siedmioosobowych grupach. Podczas typowych zajęć najpierw dany zabieg wykonuje

trener, a następnie każdy student musi go samodzielnie powtórzyć.

Szkoła daje możliwość nie tylko zapoznania się z zabiegami, ale również zdobycia konkretnych

umiejętności. To wszystko buduje zdecydowaną przewagę dwuletniej szkoły nad krótkimi kursami,

podczas których nie da się nabyć takiego doświadczenia.

Wśród wykładowców, którzy przygotowywali również program Międzynarodowego Centrum

Kształcenia Medycyny Anti-Aging znajdują się doświadczeni lekarze, m. in. dr hab. n. med. Halina

Car, dr Joanna Buchowicz oraz prof. CMKP dr hab. med. Romuald Dębski, a w zajęciach biorą też

udział międzynarodowi specjaliści zapraszani przez SLDE. W szkole jest ponad dziesięciu stałych

trenerów, którzy prowadzą zajęcia praktyczne, a także wykłady teoretyczne.

W programie szkoły znajdują się również wykłady z zakresu prawa, marketingu, wymogów

jakie stawiane są gabinetom przez Sanepid, czy tak specyficznej dziedziny jak dokumentacja

fotograficzna. Tego rodzaju wiedza z pewnością okaże się bardzo przydatna dla lekarzy,

zajmujących się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej.

Comments are closed.